METTE POULSEN

Mette Poulsen i X-Huset

Onsdag den 8. januar 2020 kl. 19.00 i X-Huset

NÅR LUNTEN BLIVER FOR KORT

Hvad er stress, og hvilke stresstegn er gode at kende?
 
Mette Poulsen har skrevet en bog, som er god at blive klog af.
 
Omdrejningspunktet for bogen er resultaterne af interviews af 40 sygeplejersker. Sygeplejersker, der anonymt har svaret på en række spørgsmål om arbejdsrelateret stress. 
  • Hvilke stresstegn mærkede de, da de var stressede?
  • Hvordan så de selv på stress i deres arbejde, og hvilke oplevelser havde de haft med stress og stresssygemeldinger?
  • Hvilke årsager angav de som værende skyld i deres stress?
  • Fik de hjælp til at håndtere deres stress, og var det god hjælp?
  • Anså de stress som værende tabubelagt og skamfuldt?
  • Havde stress haft konsekvenser for deres liv efterfølgende?
  • Havde de senfølger efter stress?
  • Hvad ønskede de sig for at forebygge stress i deres arbejde fremover, og hvordan ville de gerne hjælpes tilbage til arbejde efter stress?
Afslutningsvis gives nogle helt enkle råd til egen stresshåndtering.