Lær at styre dine tanker og følelser

Brug hjernen bedre


Mandag den 7. marts 2022 kl. 19.00

Lær at styre dine tanker og følelser

Den måde vi tænker på, kan betyde, at vi får en dårlig følelse. Hvis du skal til eksamen i morgen og bliver nervøs, så er det ikke eksamen, der gør dig nervøs, men det du TÆNKER om eksamen.

Hvis du får det dårligt, når du tænker på en ubehagelig oplevelse, du oplevede for en uge siden, så er det ikke oplevelsen der gør, at du får det dårligt, men det du TÆNKER om oplevelsen. Hvis du tænker: “Det kan jeg ikke finde ud af”, så får du ret.
Ved foredraget får du teknikker til at kunne styre dine tanker, så du ikke tænker dig til en dårlig følelse.

Foredraget indeholder også følgende emner:

Lær at styre sine

Bliv fri for stress, angst og depression

85% af alle bliver på et tidspunkt i livet ramt af mentale helbredsproblemer eller psykisk sygdom.

NY forskning har via hjernescanninger med mere identificeret bestemte fastlåste bias eller mønstre i hjernen, som forårsager de mentale helbredsproblemer og psykiske sygdomme.

Disse fastlåste bias eller mønstre kan, med simple teknikker, ændres, så man forebygger mentale helbredsproblemer eller psykiske sygdomme. Det kan ligeledes ændre andre uhensigtsmæssige følelser eller reaktioner.

På engelsk benyttes mange forskellige benævnelser for disse teknikker, bl.a. ABM – Attention Bias Modification. Alle de forskellige teknikker kan samlet set, på dansk kaldes opmærksomhedstræning.

Ved foredraget: ”Lær at styre dine tanker og følelser” får du viden om disse bias/mønstre, og hvordan du selv kan ændre disse

Få opgraderet dit ”styresystem” i hjernen

Så snart vi lærer noget nyt, laver hjernen et automatisk mønster, som de fleste bruger resten af livet.

Det svarer til, at man på sin computer har fået installeret styresystemet Windows 95, og bruger det resten af livet. Jeg kender ikke mange, der fortsat benytter Windows 95 på deres computer. Omvendt er der mange, som ikke har fået opdateret deres styresystem i hjernen.

Styresystemet i de første mobiltelefoner kunne kun benyttes til at ringe med eller sende en sms. I dag benytter de fleste en smartphone, som kan så meget mere. Hjernen er som en smartphone, med ufattelige mange muligheder, men mange lader deres hjerne benytte styresystemet fra de gamle mobiltelefoners tid.

Dårlige vaner og uhensigtsmæssige følelser og reaktioner er negative bivirkninger fra det gamle styresystem i hjernen.

Ved foredraget: ”Lær at styre dine tanker og følelser” kan du få opgraderet dit styresystem i hjernen, så du kan komme til at præstere endnu bedre, og du vil have lettere ved, at opnå det du vil.

ER du dine følelser, eller HAR du følelser?

Når du siger: “Jeg er vred, jeg er skuffet, jeg er nervøs, eller hvad det nu kunne være, så siger du, at du ER vrede, at du ER skuffelse, at du ER nervøsitet. Du er identificeret med følelsen.

Hvis jeg, i et forsøg på at mindske din nervøsitet, for fx edderkopper, siger: ”Edderkopper i Danmark er ikke farlige”, så vil din hjerne betragte det som et personligt angreb. Hvis jeg på den måde forsøger at fjerne din nervøsitet, og du ER nervøsitet, så opfatter din hjerne det, som om jeg vil forsøge at fjerne dig. Jeg opfattes derfor som en trussel, selvom jeg bare forsøger at hjælpe.

Det er nødvendigt først at ophæve identifikationen og betragte følelsen, som noget man HAR, og ikke som noget man ER. Så kan man iagttage følelsen, acceptere dem, ændre eller fjerne dem, hvis det er det, man har lyst til.

Ved foredraget: ”Lær at styre dine tanker og følelser” får du en dybere forståelse af dette og simple teknikker til, hvordan du kan gøre det, og dermed befri dig selv for en masse lidelse.

Kan man lære ”IKKE AT KUNNE CYKLE”?

Det lyder tåbeligt, at lære ”ikke at kunne cykle”, og jeg vil heller ikke anbefale det. Men det er et godt eksempel på, hvordan man kan omprogrammere hjernen.

Dengang du i sin tid lærte at køre på cykel, brugte du helt bevidst al din opmærksomhed på at holde balancen, træde rundt, se på vejen og andet. Det var ikke muligt, på samme tid, at tænke eller tale om andre ting.

Efter du havde gjort det i et stykke tid, begyndte der at blive lavet automatiske mønstre i hjernen, og i dag kan du cykle uden at tænke over, hvad du gør. Det fungerer helt automatisk. Du kan tale med sidemanden, og måske også tjekke mobiltelefonen mens du cykler.

Hvis du skal lære ”ikke at kunne cykle”, skal du de næste tre måneder, hver gang du sætter dig op på din cykel, vælte bevidst. Ja, det lyder skørt, men hvis du gør det helt bevidst, vil der blive dannet automatiske mønstre i hjernen, og derefter vil du vælte helt automatisk.

Alle dårlige vaner og uhensigtsmæssige reaktioner kan man ændre på samme måde.

Ved foredraget: ”Lær at styre dine tanker og følelser” får du en nærmere forklaring og flere teknikker til, at ændre det du gerne vil ændre.

At være i Nuet

Mennesket er i modsætning til dyrene udstyret med en forestillingsevne. Det har gjort, at vi har udviklet os så langt som vi har. Det skal vi være taknemmelig for.

Men det kan også være en ulempe, hvis ikke man kan styre sin forestillingsevne.

Har du nogen sinde set en hund gå og være trist, fordi den tænker og forestiller sig at dens ejer ikke vil give den mad i morgen? Nej, den lever i nuet. Mange mennesker forestiller sig dårlige ting, der aldrig vil ske, og bliver her og nu triste, nervøse, vrede eller hvad det nu måtte være. De lever i fremtiden.

Har du nogen sinde set en hund gå og være trist, fordi den tænker på at dens ejer ikke gav den mad for 14 dage siden? Nej, den lever i nuet. Mange mennesker tænker tilbage på dårlige ting, der er sket i fortiden, og bliver her og nu triste, nervøse, vrede eller hvad det nu måtte være. De lever i fortiden.

Der er ikke noget galt med fortiden eller fremtiden, men hvis du bliver fyldt med dårlige følelser og bliver handlingslammet, når opmærksomheden er rettet mod fortiden eller fremtiden, så kan du befri dig selv ved at rette opmærksomheden mod Nuet.

Ved foredraget: ”Lær at styre dine tanker og følelser” får du teknikker til at kunne styre din opmærksomhed, så du kan have den rettet mod Nuet og ikke mod fortiden eller fremtiden, hvis det er det, du ønsker.